L.R. Voetbal Academie

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Respect

DE TRAINER
ZONDER RESPECT GEEN VOETBAL


1. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
2. Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.
3. Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.
4. Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters. Als zij niet voor hun taak geschikt blijken te zijn, bespreek dat dan later, nietalleen met  je eigen teamleden, en probeer er verbetering in te brengen.
5. Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
6. Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
7. Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.
8. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te moedigen ook onsportief tespelen of op te treden.
9. Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.
10. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je leider, jeteamgenoten of je ouders.
11. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijdente spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.Zonder respect geen voetbal' is de slogan van de KNVB, het woord respect mag geen vaag woord blijven zonder concrete invulling. Zaterdag of zondag is voor velen de leukste dag van de week omdat we naar het voetballen kunnen  En wat doen we vervolgens? Een vader zei: "Ook als ik zie dat de bal corner is, roep ik naar de grensrechter van de tegenpartij: achterbal. Waarom doe ik dat eigenlijk? Tegen mijn kinderen zeg ik dat ze niet mogen liegen'. Zo geven we vorm aan Het Nieuwe Voetbal. Voor een heel klein groepje in de top is voetbal werk, maar voor de rest (1,2 miljoen mensen in ons land) is het de mooiste dag van de week. Dat moeten we toch zo kunnen houden? Op deze pagina houden we bij wat we doen om Het Nieuwe Voetbal (handen en) voeten te geven. Bij LR-VOETBALACADEMIE hebben we het volgende lijstje 'Zo houden we het leuk!'

Als supporter blijf je achter het hek rond het veld en sta je minstens 10 meter van de keeper vandaan.
Laat de trainer/coach zijn/haar werk doen.
Geef positieve aanmoedigingen en houd negatieve emoties onder controle.
Een (jeugd)scheidsrechter mag fouten maken!
De jeugd doet het voor de lol. Gun ze dat plezier!


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu