L.R. Voetbal Academie

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

jeugd trainer

DE TRAINER
Jeugdtrainers en opleiden

Voor de ontwikkeling van kinderen zijn jeugdtrainers ontzettend belangrijk. Niet
in de zin van kampioen worden. Veel jeugdtrainers willen belangrijk zijn. Zij
willen kampioen worden, omdat het succes op hen afstraalt. Is een jeugdtrainer
die met zijn team kampioen word, ook tegelijk een goede trainer? Hoeft
natuurlijk lang niet altijd zo te zijn! Een club zou jeugdtrainers moeten
beoordelen op wat een speler/kind aan het begin en aan het einde van het
seizoen kan. De kinderen moeten beter zijn geworden! Dan is het een goede
jeugdtrainer.
Bij amateurclubs liever geen geïsoleerde techniektrainers. Alle
jeugdtrainers moeten met hun leeftijdsgroep en op het niveau van de
kinderen techniek training kunnen geven.
Jeugd trainen is een “vak”. Al is techniek is de basis van elke jeugdtraining, dat
wil nog niet zeggen dat een voetballer met een fantastische techniek ook meteen
een goede jeugdtrainer is.

Een jeugdtrainer redt het echt niet met techniek alléén, hij moet:
• met kinderen/spelers kunnen omgaan
• goed kunnen uitleggen
• structuur bieden
• het “perfecte” voorbeeld kunnen geven
• kinderen/spelers zijn vooral visueel ingesteld!
Trainers moeten worden opgeleid om de clubfilosofie te kunnen waarmaken
Het gaat om twee dingen.
Het is ten eerste absoluut een vereiste dat de trainer de oefenstof zelf kan
voordoen. En ten tweede moet hij met hart en ziel geloven dat zijn werkwijze
werkt, dat moet hij enthousiast kunnen overbrengen.
Jeugdtrainer zijn is echt een “vak”, waarin ook ervaren trainers zich kunnen
blijven ontwikkelen.
Ontwikkeling van spelers
Kinderen op alle niveaus moeten zich kunnen ontwikkelen. Daar is de club voor
verantwoordelijk, onder andere door goede jeugdtrainers in dienst te nemen of
intern op te leiden.
Het mag niet gebeuren dat jonge kinderen tijdens een training de bal niet meer
dan 15 – 20 keer raken! Alle kinderen moeten regelmatig een eigen bal hebben
om te oefenen en heel veel balcontacten te hebben. Kinderen moeten na 10 jaar
training niet alleen maar groter, sneller en of dikker geworden zijn.
Als kinderen 2 a 3 keer per week trainen met veel aandacht voor hun technische
ontwikkeling is de vooruitgang bij kinderen groot en soms spectaculair. Het
gemiddelde kind bij een amateur vereniging is niet een groot talent. Juist bij deze
kinderen kan snel grote vooruitgang worden verkregen.
Uit de wetenschap blijkt dat de technische vorming tot en met C leeftijd het beste
te beïnvloeden, daarna komen ze in een soort veilige modus (willen en durven
geen fouten te maken). Heel belangrijk is het dus om al vanaf de F leeftijd te
beginnen met het kennismaken en aanleren van technische vaardigheden. Alles
wat je er voor de groeispurt “instopt”, raken ze nooit meer kwijt.
Het gaat trouwens niet alleen om technische vaardigheden, maar ook natuurlijk –
bij de oudere leeftijdsgroepen - om de tactische, conditionele- en mentale
vorming van de spelers.

• In de praktijk
Zoals ik al heb aangegeven is techniek heel goed aan te leren. Natuurlijk speelt
talent een rol, maar in principe kan elke speler heel veel voetbaltechnieken
aanleren.
Techniektraining om:
• Balgevoel aan te leren en te verbeteren
• Lichaamscoördinatie en flexibiliteit (lenigheid) te verbeteren
• Spelers meer tijd om te geven “tactische“ keuzes te maken
• In het duel 1 tegen 1 te domineren en daardoor ook “iets” voor het team
te creëren
• Het zelfvertrouwen van spelers te vergroten
• De “toolbox” van spelers uit te breiden.
Spelers heel veel mogelijkheden aanleren om uit elke situatie te komen.
• Een tweede natuur te kweken. Door spelers in steeds wisselende situaties
technieken en bewegingen aan te leren, kunnen zij de technieken
onbewust gaan gebruiken.
Verder,
• Traptechniek en aan- en meenemen is ook techniek en maken dus
onderdeel uit van techniek training!
• Van algemene basis techniek naar functionele (ook per positie) techniek.
• Op 14 jarige leeftijd technisch volleerd en dan. . .
• Analyse van topspelers, in het bijzonder hun technische kwaliteiten
Maar niet omdraaien.
Perfecte techniek, maar op tactisch, mentaal en fysiek gebied niet
voldoende dan geen goede speler
• Verdedigingen beter georganiseerd, dus aanvallers moeten meer
kwaliteiten hebben om in de kleine ruimte resultaat te halen
• Alle technieken zijn trainbaar en haalbaar, als je maar voldoende en
kwalitatief goed traint.
• De complexiteit wordt steeds verder opgevoerd, naarmate de
balbeheersing en verdere techniek (traptechniek en aan- en meenemen)
beter worden beheerst.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu