L.R. Voetbal Academie

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

INFORMATIE

DE SELECTIE


LR-VOETBALACADEMIE

Een spel als voetballen,
het lezen van het spel, het trainen om goede prestaties te leveren, vraagt
tevens om het ontdekken van, leren omgaan met en het respecteren van allerlei geschreven en
ongeschreven regels. Ook dit is onderdeel van de (voetbal)opvoeding van de talentvolle speler en
speelster.
Zo levert LR Voetbalacademie, naast de jeugdopleiding op clubniveau, een wezenlijke en
onontbeerlijke bijdrage aan de ontwikkeling van talentvolle spelers en speelsters.
Selectiecriteria
Voor selecteren is het noodzakelijk het gedrag, het handelen van voetballers/voetbalsters te
kunnen beoordelen. Het zal duidelijk zijn dat mensen die voetballers/voetbalsters moeten
beoordelen in eerste instantie niet geïnteresseerd moeten zijn in hoe voetballers/voetbalsters eruit
zien maar of voetbalbedoelingen die bij een bepaalde taak horen worden gerealiseerd.
De voetballer moet een positieve bijdrage leveren aan het resultaat van de wedstrijd. Belangrijk
hierin is hoe hij functioneert binnen:
1. Aanvallen
2. Verdedigen
3. Omschakelen
Binnen aanvallen, verdedigen en omschakelen worden de spelers beoordeeld op het rendement
van hun handelen. Factoren die daarin een rol spelen zijn o.a. inzicht in de bedoelingen, samenwerking
met medespelers, technische vaardigheid, enz.

Van spelers en speelsters die “opvallen” zal de LR Voetbalacademie een aantal gegevens opvragen. Dit houdt
echter niet in dat ze automatisch worden uitgenodigd voor selectieactiviteiten. Om een reëel beeld
te krijgen van deze speler of speelster zijn meerdere bezoeken noodzakelijk. Uiteindelijk wordt in
overleg bepaald welke talenten een uitnodiging ontvangen.

Blessures
Indien een speler/speelster geblesseerd is, dient hij eveneens zo spoedig mogelijk contact op te
nemen met de trainer. Verder is het verstandig ook andere klachten tijdig te melden. Het is onverstandig
een blessure te verzwijgen en toch deel te nemen aan de activiteiten. Je moet bij alle LR Voetbalacademie activiteiten
100% fit zijn om goede prestaties te kunnen leveren. De coaches beoordelen je iedere
keer opnieuw en blessures verzwijgen kan een negatieve beoordeling tot gevolg hebben. De verzorger
van LR Voetbalacademie staat tijdens de activiteiten klaar om je te behandelen en te adviseren.
Bij een blessure dienen spelers/speelsters wel aanwezig te zijn bij de activiteit (wanneer de blessure
dit uiteraard toelaat), tenzij anders afgesproken met de coach. Een gediplomeerde verzorger
is bij iedere activiteit aanwezig.
Ondanks een passieve rol tijdens de activiteit zal je toch actief worden betrokken bij het voetballeerproces.
Je bent aanwezig in de kleedkamer en je neemt plaats in de dug-out.

Speelduur
De speelduur van de wedstrijden voor de verschillende leeftijdscategorieën is als volgt:
- D-pupillen: Onder 12 jaar en Onder 13 jaar: 2 x 30 minuten
- C-junioren: Onder 14 jaar en Onder 15 jaar: 2 x 35 minuten
- B-junioren: Onder 16 jaar en Onder 17 jaar: 2 x 40 minuten
Dit geldt zowel voor de jongens als de meisjes.
De trainingen duren over het algemeen 1 uur en een kwartier.

Aanwezigheid

Bij wedstrijden en trainingen dient de speler/speelster 60 minuten voor aanvang aanwezig te zijn,
tenzij in de uitnodiging dit anders is aangegeven.
Uitgangspunt is dat voor alle selectieteams de avondactiviteiten aanvangen om 19.00 uur.
Bij trainingen wordt mogelijkerwijs eerder gestart.
Wanneer op de accommodatie wordt verzameld moet je voor een training en een wedstrijd om
18.00 uur aanwezig zijn.
Bij binnenkomst is het gebruikelijk je te melden bij de staf. Dus niet zomaar ergens gaan zitten in de kantine!
Afmelding
De geselecteerde speler/speelster dient aan alle activiteiten deel te nemen.
Indien een speler/speelster toch moet afbellen met een geldige reden, dan dient hij dit zo vroeg mogelijk te doen bij de trainer.

Gedrag
Gedrag is de wijze waarop iemand zich gedraagt, zijn handel en wandel, zijn wijze van doen,
optreden en reageren.
Zorg ervoor dat je altijd respect toont naar je begeleiders, scheidsrechters, medespelers/ medespeelster en tegenstanders.
Je zult merken dat je zelf dan ook gerespecteerd wordt.
Binnen de richtlijnen van LR Voetbalacademie zijn er een aantal afspraken waar iedereen zich aan dient te houden:
De spelers/speelsters hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kleding en materialen
zowel bij trainingen als bij wedstrijden. Ook ongevraagd wordt van iedereen verwacht dat hij de
begeleiding een handje helpt;
Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken;
Loop niet met voetbalschoenen in ruimtes die daar niet voor geschikt zijn;
Bezorg je teamleden, toeschouwers of andere gasten in de ruimtes waar je je bevindt geen overlast;
Draag altijd uniforme kleding. De leiding geeft tijdig aan welke kleding dit is;
Caps en petten zijn niet toegestaan.
Het dragen van sieraden zoals horloges, oorringen, armbanden, kettingen en piercings is tijdens
trainingen en wedstrijden niet toegestaan.
Kleding
Schoenen zijn het belangrijkste gereedschap van de voetballer/ster, daarom dient hier veel
aandacht aan te worden geschonken:
Nieuwe schoenen moeten eerst op de training goed ingelopen zijn voordat je er een hele wedstrijd
mee speelt. Dit dient te geschieden bij je eigen vereniging. Bij de eerste LR Voetbal activiteit zijn je
schoenen dus al ingelopen.
Bij het spelen van wedstrijden zorgt  LR Voetbalacademie voor shirt, broek, kousen en een trainingspak.
Deze kleding dient na gebruik (uit elkaar gehaald, met de goede kant naar buiten) op aanwijzing van de begeleiding te worden ingeleverd. Bij trainingen dien je zelf voor kleding te zorgen.
Zorg ervoor dat je er tijdens activiteiten van LR Voetbalacademie presentatief bij loopt.
Dat wil zeggen:
Je shirt altijd in je broek en je kousen omhoog tot boven aan de bolling van je kuit, trainingsjas
altijd dicht.
De hieronder vermelde spullen dienen door de spelers/speelsters altijd meegenomen worden:
- voetbalschoenen.
- wit T-shirt (bijvoorkeur katoen voor onder het wedstrijdshirt en/of warming-up).
- volledig tenue (shirt, broek, kousen).
- kunstgrasschoenen (of gymschoenen).
- scheenbeschermers.
- badslippers.
- douchespullen.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu