L.R. Voetbal Academie

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Huisregels

WIE ZIJN WIJ ?
Voetballen bij LR VOETBALACADEMIE staat voor een sportieve en leuke voetbalbeleving. Om het bezoek aan onze voetbalschool voor iedereen plezierig te maken en te houden, hanteren wij de volgende huisregels:

Het kind dient voor en na de training een hand geven aan zijn trainer (s')
Indien een kind te laat op de training verschijnt hebben we het recht om dit kind op de training te weigeren.
Indien je het LR kledingpakket hebt ontvangen is het verplicht hiermee te trainen.
Iedere vorm van sieraden moet af- of uitgedaan worden. Er mag ook niks afgeplakt worden (met bijvoorbeeld pleisters).
Het dragen van scheenbeschermers tijdens lessen is verplicht.
Kleedkamers moeten schoon achter gelaten worden.
Geen discriminerende uitlatingen en bovenal sportief gedrag.
Wij praten met elkaar en niet over elkaar.
Tijdens trainingen toont iedereen respect voor elkaar.Voor ouders

Het trainingsveld is alleen bestemd voor de leden van de LR-Voetbalacademie. De ouders, broers/zussen of vrienden mogen niet het veld betreden.
Van ouders wordt verwacht dat zij helemaal niet coachen. Het accent ligt bij onze voetbalschool op plezier en ontwikkeling, niet op resultaat.


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu