L.R. Voetbal Academie

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

E pupillen

DE TRAINER > Kenmerken

De kenmerken van de E-jeugd

De E-pupillen hebben een grote bewegingsdrang. Het oefenen van vaardigheden gebeurt veel bewuster
en doelgerichter dan bij de F-jeugd.
De concentratie ontwikkelt zich en techniek kan heel goed worden aangeleerd. Elementaire tactische
beginselen kunnen aan de orde komen.
Op technisch gebied zijn er grote verschillen in handigheid met de bal, maar motorisch leren verbetert
snel, zodat met de basistechnieken effectief kan bijbrengen. De vaardigheid is zeer afhankelijk van de
ervaring en de aanleg. Daarom is het een goede zaak als er bij de E-jeugd in kleine groepen gewerkt
kan worden. Bij veel bewegingsvormen is namelijk grote differentiatie mogelijk.
De coördinatie is beter dan die van de F-jes en dat merken ze ook. Ze hebben al meer inzicht in de
bedoelingen van het spel gekregen, zodat ze al wat beter op elkaar gaan letten. Dit is de voorwaarde
voor het latere samenspel. Ze hebben ook al wat besef gekregen van de taken in het veld en gaan soms
al een voorkeur ontwikkelen. Zo ontstaan er keepers en ‘echte’ spitsen. E-jeugd leert meer door het
opdoen van bewegingservaringen en het kijken ernaar, dan van het luisteren naar wat een trainer te
vertellen heeft. Hun concentratie is gering, maar ze kunnen zich helemaal inleven in het spel.
Op deze leeftijd gaat ook het wedstrijd-idee leven, wat in het spelgedrag ook zichtbaar wordt. Het
individueel bezig zijn, wat je nog zo sterk bij de F-jes ziet, verandert beetje bij beetje in het steeds meer
samen willen doen.

Profiel van een E-pupillen trainer-coach:
Op de eerste plaats beseft hij dat de kinderen met zoveel mogelijk voetbalsituaties geconfronteerd
moeten worden. Daarbij treedt hij voornamelijk op als begeleider, die de spelers de ruimte geeft om
zelf oplossingen te vinden voor de voetbalproblemen die ze tegenkomen. Tijdens de trainingen
bewaakt hij de organisatie, helpt, motiveert en corrigeert hij vooral op technisch gebied. Een goede Etrainer
is voor zijn spelers meer een kameraad en opleider met een echte voorbeeldfunctie, dan een
trainer die vol met tactische vondsten zit.
Op het veld kan hij het goede voorbeeld geven en weet hij in alle omstandigheden resultaten te
relativeren en ook de ouders hiervan te overtuigen.

Tips voor de E-pupillen trainer-coach:

_ Laat de spelers vooral wennen door te spelen. De spelvormen, waarin de spelers zelf op zoek gaan naar
de voetbaloplossingen, dienen centraal te staan.
_ Het accent moet bij de E-jeugd liggen op het ontwikkelen van de technische vaardigheden, zoals het
verkrijgen van balgevoel (tweebenig), dribbelen, drijven, passen, trappen, etc.
_ Leg bij de technische en coördinatieoefeningen mede de nadruk op algemene lichaamsbeheersing, zoals
lopen, huppen, springen, draaien en starten.
_ Belangrijk bij het aanleren van technische vaardigheden met de bal: kies eenvoudige vormen die steeds
beantwoorden aan het gevoel voor fantasie en avontuur, zoals bijvoorbeeld tikkertje met de bal aan de
voet en een afgeleide van het stedenspel.
_ Houdt het in tactisch opzicht eenvoudig. Het belangrijkste is: hoe voorkom je individueel en met elkaar
dat de tegenstander een doelpunt maakt en hoe kunnen we zelf tot scoren komen.
_ De E-pupil herkent spelsituaties sneller in een 4:4, dan in grotere vormen als 6:6 of 7:7.
_ Bied de spelers door allerlei variaties van 4:4 tot en met 8:8 zoveel mogelijk voetbalspecifieke situaties
aan en geef hen daarbinnen zoveel mogelijk vrijheid van handelen.
_ Leer de spelers de basisregels op een wijze die pas bij deze leeftijd.
_ Bevorder het samenspelen door veel voor spel- en wedstrijdvormen te kiezen.
_ Besteed ook al aandacht aan het groepsgevoel.

Specifiek probleem bij E-pupillen.

_ De verschillen tussen eerstejaars E- en tweedejaars E-pupillen kunnen groot zijn. De jongste groep is
vaak nog erg speels en heeft een beperkt concentratievermogen. De tweedejaars zijn veel leergieriger.
_ Als het mogelijk is, dan is het zeker op deze leeftijd aan te raden om, gezien de grote onderlinge
verschillen en de gesignaleerde concentratieproblemen, in kleine groepen te trainen met voor elke groep
een begeleider om de basistechnieken te ontwikkelen basistechnieken.
_ Bij deze leeftijdscategorie is de betrokkenheid van de ouders vaak nog groot. Helaas vetaalt die
betrokkenheid zich bij wedstrijden vaak in verkeerd gedrag langs de lijn. Het is een goede zaak om voor
het seizoen dit probleem bespreekbaar te maken. Probeer door zelf het goede voorbeeld te geven
duidelijk te maken dat de kinderen vooral zelf de voetbaloplossingen moeten bedenken.
_ De spelers hebben recht op ongeveer evenveel speeltijd. Het is onjuist om vanwege het
wedstrijdresultaat de minder goede voetballers veel langer aan de kant te houden.
Uitgangspunt voor de keuze van de oefenstof.
_ Heel belangrijk is dat de spelers vormen aangeboden krijgen die voor veel voetbalplezier zorgen.
Beleving dus!
_ Maak van veel hulpmiddelen gebruik: pionnen, allerlei doeltjes, paaltjes (zorg wel voor veiligheid!) en
laat ze op allerlei manieren dribbelen en drijven. Bij voorkeur elke speler een bal !
_ Probeer achter de fantasiewereld van deze kinderen te komen. Bij de jongste kan een tikspel in een
zogenaamd spannend bos nog aanspreken. De oudere spelers zullen plezier beleven als ze hun eigen
"Ajax-Feyenoord" op de training spelen. Of als de trainer-coach hen vergelijkt met hun eigen
voetbalvedetten.
_ Kies voor allerlei wedstrijdvormen in niet te grote ruimtes. Met puntentelling en veel
scoringsmogelijkheden (dus niet te kleine doeltjes).
_ Herhaal de basisvormen voortdurend, maar kies wel steeds voor een andere uitvoering.
_ Verbeter het coördinatie- en het balgevoel.
_ Leer zoveel mogelijk voetbalbasistechnieken aan, zoals : balgevoel, traptechniek, aan- en meenemen,
enz.
_ Streef naar veel balcontacten (ook huiswerk) b.v. volgende week 20x bal hoog kunnen houden of een
passeer beweging uit kunnen voeren.
_ Veel onbewuste vorming (door kiezen van de juiste organisatievorrnen).
_ Wedstrijden (ook in competitieverband) nadrukkelijk zien als een spel met veel aandacht voor het
plezier en de ontwikkeling van de individuele speler.
_ Zeer belangrijk is : oefen tweebenig
Spelconcept bij de E-pupillen.
De voorkeur gaat uit naar 8 : 8.
Het voordeel van deze spelwijze is dat er overal "driehoeken" ontstaan. Bijna vanzelfsprekend biedt zich in
dat systeem ook een verbindingsspeler tussen de linies aan.
Balbezit :
• veld groot maken (breedte en lengte).
• positiespel (driehoek maken).
• aansluiten van de linies.
• opbouw vanaf de keeper.
Balbezit tegenstander :
• veld klein maken.
• op de bal verdedigen (vooruit verdedigen)
• niet laten passeren.
• rugdekking geven.
Omschakeling : (balverovering en balverlies)
• direct/snel.
Concrete aandachtspunten bij de wedstrijd.
_ De wedstrijd is bij de E-jeugd een middel om voetbalkwaliteiten te ontwikkelen en mag dus geen doel
op zich zijn ! Het uiteindelijk wedstrijdresultaat mag dan in de beleving van de spelers een rol spelen,
maar niet voor (de doelstellingen van) de jeugdtrainer-coach of leider.
_ Besteed aandacht aan het belang van samenspelen, maar realiseer je direct dat de beste voetballers toch
blijven pingelen !
_ Spelers mogen fouten maken !
_ In de korte wedstrijdbespreking slechts een zeer beperkt aantal aandachtspunten naar voren laten
komen en daarop ook in de rust of na de wedstrijd terugkomen.
_ Steeds positief en opbouwend coachen.
_ Gun iedereen voldoende speeltijd, ook de spelers met minder kwaliteiten.
_ Maak duidelijk aan ouders wie de coach is en wat zij wel (aanmoedigen) en niet (aanwijzingen) moeten
doen.
_ Zorg rond de wedstrijd voor beleving, geef vertrouwen en wees eerlijk


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu