L.R. Voetbal Academie

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

C junioren

DE TRAINER > Kenmerken

De kenmerken van de C-junioren

De leeftijdsgroep van de C junioren (12 tot 14 jarigen) laat hele grote verschillen zien.
In deze leeftijdscategorie kan de groeispurt plaatsvinden. Ook geestelijk kunnen de verschillen groot zijn.
De geldingsdrang en de behoefte zich te meten met anderen neemt steeds meer toe.
Het begin van de puberteit kondigt zich aan, ze zetten zich soms af tegen alles wat het gezag
vertegenwoordigt, zoals ouders, school en dus ook de trainer-coach.
Voetballend gezien kan er voorzichtig eisen aan de C-junioren gesteld worden wat betreft de taakverdeling
binnen het team. Verdedigen, vrijlopen en samenspelen zijn accenten die op dit moment nader belicht
kunnen worden.
De trainer moet heel duidelijk zijn in wat hij wil aangeven. Hij zal zonder daar diep op in te gaan, duidelijk
aan moeten geven wat er goed gaat en wat er fout gaat. Als enkele spelers daar moeite mee hebben en zich
gaan afzetten, is het van groot belang dat de trainer niet direct het 'conflict' hoog laat oplopen tijdens de
training, maar zich wat van zijn diplomatieke kant laat zien. Begrip hebben voor de reacties, maar het een
beetje relativeren. Iemand op de training keihard aanpakken mag dan voor de trainer bevredigend zijn,
voor de speler lost het niets op, want hij wordt niet gekend.
Het klinkt vaak heel tegenstrijdig, maar juist de wat recalcitrante spelers meer belonen bij een goede actie
in het veld kan veel meer effect geven dan de meeste trainer-coaches denken.
De C-junior weet inmiddels heel goed waar het om gaat tijdens de wedstrijd. Dit betekent dat hier ook het
moment is aangebroken op de training wedstrijdgericht te gaan werken. Het coachen van elkaar moet
nadrukkelijk opgepakt worden. Zo vaak als mogelijk moeten de spelers nu met wedstrijdsituaties
geconfronteerd worden.

Profiel van een C-junioren trainer-coach
Een goede C-junioren trainer-coach weet op de eerste plaats op de juiste manier om te gaan met de
verschillen binnen de groep. Hij is zich ervan bewust dat de spelers sterk op zoek zijn naar hun eigen
identiteit en dat die fase nogal wat problemen met zich kan meebrengen. Zo'n trainer-coach toont interesse
voor al die veranderingen en laat dat ook in persoonlijke gesprekken merken. Van een goede trainer-coach
kun je eisen dat hij vooral duidelijk is naar de spelers toe en hen houdt aan de afgesproken regels
(huishoudregels).
Dat laatste kan alleen als de trainer-coach zelf op dit gebied een voorbeeldfunctie vervult. Ook bij het
samenstellen van de oefenstof en het kiezen van de juiste methodiek houdt hij rekening met de grote
onderlinge verschillen.
Hij beschikt over voldoende kennis over het 1-4-3-3 concept, zodat hij de C-junioren spelers de
belangrijkste uitgangspunten kan bijbrengen. Daarbij houdt hij rekening met de fysieke beperkingen van
veel C-junioren bij de uitvoering van het concept. De trainer-coach is in staat om voor zijn spelers
opdrachten te formuleren, die al een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid.
Hij beschikt over kennis op het gebied van teambuilding en kan tijdens trainingen zelf het goede voorbeeld
geven.

Tips voor de C-junioren trainer-coach
_ C-junioren testen graag waar de grenzen van een trainer-coach en jeugdleider liggen. Daarom zijn
duidelijkheid en consequent gedrag van deze begeleiders van essentieel belang. C-junioren hebben
belang bij basisafspraken waarvan ook de trainers in de volgende leeftijdsgroepen zullen profiteren:
− douchen na afloop van training of wedstrijd.
− op tijd bij de training en/of wedstrijd.
− tijdig afmelden.
− goede en juist gedragen sportkleding (shirt in de broek, kouzen omhoog, scheenbeschermers)
− ook bij een blessure aanwezig zijn bij wedstrijd
− samen verantwoordelijk zijn voor het materiaal.
− Wanneer een speler zich niet aan de afspraken houdt, direct de speler hierop aanspreken!
C-junioren komen midden in de puberteit terecht. Die levensfase zorgt voor nogal wat problemen. Daarom
is het verstandig om als trainer-coach op zoek te gaan naar een geschikte leider, die deze problemen herkent
en ook meedenkt over oplossingen. Een trainer-coach die deze probleemgevallen alleen moet oplossen, zal
merken dat hij op termijn onbewust tekort schiet op het veld. Toch zal ook de trainer-coach een C-junior
regelmatig apart moeten nemen en met hem over zijn problemen te praten. C-junioren
_ willen voor vol aangezien worden en een persoonlijk gesprek kan daarbij een positieve rol spelen.
_ Een goed contact met de ouders geeft vaak meer inzicht in de specifieke problemen van de C-junioren.
_ Laat de spelers vooral zelf over voetbaloplossingen nadenken. Dat kan door vragenderwijs te coachen in
plaats van voortdurend de oplossingen te dicteren.
_ Essentieel is dat de trainer-coach rekening houdt met de beperkte belastbaarheid van zijn spelers.
Luister en kijk naar de spelers en neem ook de minder erg ogende blessures serieus. Soms ontkom je bij
spelers van deze leeftijd niet aan een langere rustperiode. Volg adviezen van medici op en vergeet in
zulke gevallen het direct wedstrijdresultaat. Besteed op een verantwoorde manier aandacht aan buik- en
rugspieren en spierlengte.
_ Bouw in de trainingsvorm een competitie-element in, zodat ze beter leren omgaan met verlies en tevens
leren strijd te leveren om te winnen. (organiseer na verlies toetjes b.v. een extra conditionele
vaardigheid, opruimen materiaal).
_ C-junioren hebben snel de neiging om eerst naar gedrag van anderen te kijken. Breng de spelers
zelfkritiek bij en leer hen dat iedereen fouten maakt.

Specifiek probleem bij C-junioren
_ Door hun puberteit kunnen C-junioren vaak anders reageren dan volwassenen verwachten en wensen.
Door de grote verschillen binnen het team heb je als trainer-coach te maken met sterk introverte spelers,
alsmede jeugdspelers die zich, op zoek naar hun identiteit, nadrukkelijk willen manifesteren. Elke vorm
van kritiek wordt snel als negatief ervaren. Je hebt als trainer-coach zowel te maken met het verwende
spelertje, van wie de ouders bij de wedstrijden de tas nog dragen, als met het "Watje" dat altijd iets
mankeert, de knokker uit de volksbuurt, de allochtoon met zijn eigen achtergrond en de knul uit de
villawijk. Daarom zullen begeleiders van de C-jeugd vooral ook over pedagogische kwaliteiten moeten
beschikken.
_ De vele veranderingen in zijn leven kunnen de oorzaak zijn dat een C-junior plotseling veel minder gaat
presteren.
_ C-junioren zijn door de lichamelijke veranderingen blessuregevoelig. De trainer-coach zou eigenlijk
inzicht in deze problematiek moeten hebben. Als dat niet het geval is, moet hij in elk geval de (pijn)
klachten van zijn spelers nooit onderschatten.
_ Het probleem bij uitstek voor C-junioren is de snelle lengtegroei en daarmee gepaard gaande stilstand
of achteruitgang van de motoriek.
_ Meestal vindt er binnen een C-team een splitsing plaats tussen de groep die al vervolgonderwijs volgt
en de basisschoolleerlingen. De oorzaak is de sterk veranderde belevingswereld bij de oudste groep.
De trainer-coach moet ervoor zorgen dat ook de jongsten zich veilig kunnen voelen binnen de groep.
Uitgangspunten voor de keuze van de oefenstof.
Bij de C-junioren ontwikkel je, zoals de K.N.V.B. dat noemt, de wedstrijdrijpheid. Daarom vormt in deze
leeftijd de wedstrijd al het uitgangspunt bij de keuze van de oefenstof. Of met andere woorden: De
voetbalproblemen, die tijdens de wedstrijden zichtbaar worden, dient de trainer-coach te vertalen in
oefenstof. De wedstrijdgerichte training dus, met veel aandacht voor de partij- en positiespelen en de
coaching
_ Taaktraining is ook al verantwoord : C-spelers kun je bewust maken van de taken die bij een
bepaalde positie horen. Afhankelijk van het niveau kun je C-spelers al leren te anticiperen op een of
twee acties vooruit (m.n. spitsen leren anticiperen op rebounds van keeper, paal en lat).
_ Ook kan de oefenstof gebaseerd zijn op de linietactiek. Start met de opbouw van achteruit, daarna
komt het middenveld aan bod en tot slot de voorste linie.
_ Confronteer de C-junioren door een goede oefenstof met overtalsituaties, besluiten van de linies en de
gewenste veldbezetting (altijd alle posities bezet houden). Stel ook eisen aan de juiste balsnelheid,
zeker over kortere afstanden.
_ Bij deze leeftijdscategorie hoor je langs de lijn regelmatig de kreet: ‘loop vrij’ of ‘bied je aan’. Zorg
dat door de oefenstofkeuze en de coaching tijdens de training deze jeugdspelers ook weten hoe ze
moeten vrij lopen en zich moeten aanbieden.
_ Daar C-teams twee keer per week trainen, kan een gedeelte van de oefenstof daarnaast gebaseerd zijn
op thema's die in een jaarplanning zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld: augustus en september - Wiel
Coerver-oefeningen, oktober - passen en trappen , november - dribbelen en drijven., december -
koppen , januari - verbeteren van de techniek in de kleine ruimte, februari - passeeractie, maart - een/
twee combinatie, april - het duel.
_ Bij de keuze van de oefenstof moet een trainer-coach zeker rekening houden met de beperkte
belastbaarheid en de groeiproblemen. Aandacht voor lichaamsscholimg en een goede warming-up!
Concrete aandachtspunten bij de training.
_ De training dient goed voorbereid te zijn, waarbij de wedstrijd het uitgangspunt is.
_ Besteed aandacht aan het materiaal: zijn de ballen op de juiste spanning, zijn er voldoende hesjes,
pionnen en doeltjes? Is er overleg met een andere trainer nodig over de indeling van het
trainingsveld?
_ C-junioren willen de coaching door de trainer-coach -zeer belangrijk! - nogal snel negatief uitleggen.
Op deze leeftijd voelen ze zich gauw op de vingers getikt, zeker als ze in de groep gecorrigeerd
worden. Soms moet je een speler even apart nemen en de bedoeling van je positieve kritiek uitleggen.
_ Begin de training met een duidelijke, maar vooral niet te lange uiteenzetting van de
voetbalproblemen, die tijdens de training aan de orde komen.
_ Probeer een "natuurlijke" leider van de groep de warming-up te laten verzorgen. Zeker in de beginfase
heeft deze speler veel hulp nodig, maar na verloop van de tijd zal de trainer-coach merken dat de gehele
groep met de warming-up meedoet.
_ Besteed specifieke aandacht aan de keeper. Hiervoor kan men een aantal oefenvormen met de gehele
groep gebruiken, maar speciale belangstelling stelt een C-keeper zeer op prijs.
_ Hou rekening met de beperkte belastbaarheid.
_ Is er voldoende beleving, voetbalplezier.
_ Streef naar een goed evenwicht tussen afwisseling en veel herhalingen. Veel van hetzelfde, maar in een
andere vorm.
_ Daag spelers tijdens de training voortdurend uit om zelf voor oplossingen te zorgen in bepaalde
situaties.
Zeg duidelijk hoe je het wilt hebben en stel eisen aan de uitvoering. Ook al gaat het een paar keer fout, toch
weer opnieuw proberen. Dan gaat het meestal om zaken als de juiste
_ balsnelheid, inspelen en kaatsen op de juiste voet, schuin aanbieden (ruimte maken) en concentratie!
Opsomming van de aandachtspunten gedurende de C-opleiding.
1. Kort combinatie voetbal.
2. Positiespel.
3. Duel 1:1 met onderlinge rugdekking.
4. Veldbezetting.
5. Verdedigen waar de bal verloren is.
6. Onderlinge afstanden.
7. Spitsen altijd in beweging en zoeken rebounds.
8. Onderlinge coaching.
Spelconcept.
De lichamelijke problemen spelen ook bij de uitvoering van het 1-4-3-3 concept een rol.
Het verplaatsen van het spel door een lange pass behoort vaak niet tot de fysieke mogelijkheden.
Dit betekent dat door middel van kort combinatievoetbal de aanval moet worden voortgezet.
Ook de goede voorzet vanaf de achterlijn blijft bij de C-jeugd om dezelfde reden vaak achterwege. In
principe houdt dit in dat in de C-jeugd nog niet alle basissituaties van het 1-4-3-3 systeem gehanteerd en
uitgevoerd kunnen worden. Die conclusie vraagt van de trainer-coach creativiteit om alternatieven te
vinden die wel uitvoerbaar zijn en die zo dicht mogelijk in de buurt komen van de uitgangspunten van het
gekozen concept. Dat betekent in deze leeftijdscategorie weinig dieptespel over grote afstand, is vaak
balverlies, maar veel combinatievoetbal en aandacht voor linies die goed op elkaar aansluiten. Het
waarnemen bij deze C-spelers is dan gericht op tijdig besluiten en goed positiespel.
Een aantal andere basisprincipes uit dit concept kan wel geleerd worden, omdat C-spelers het vermogen
hebben om al tactisch (mee) te denken. Zo kan de achterste linie geleerd worden hoe 1:1 gespeeld moet
worden met onderlinge rugdekking. Bij balbezit schuift namelijk een van de verdedigers vanuit het
centrum door naar het middenveld. Bij balverlies zal vooral deze speler moeten proberen de aanval van de
tegenpartij op te houden (storen).
Bij C-spelers zie je vaak, zeker tegen zwakkere tegenstanders, de middenvelders tegelijk mee naar voren
gaan. Oog hebben voor de positie van de medespelers, veldbezetting dus, is in deze leeftijdgroep een
belangrijke tactische opgave.


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu