L.R. Voetbal Academie

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

B junioren

DE TRAINER > Kenmerken

kenmerken van B-junioren.

Veel spelers maken in de B-jeugd grote lichamelijke veranderingen mee. Dat gaat gepaard met de
nodige emotionele onrust. De motivatie kan in deze periode dus heel wisselend zijn. Spelers kunnen in
een bepaalde periode "wegvallen". Ook de prestaties in een wedstrijd zijn soms zeer wisselvallig. In het
algemeen is deze leeftijdsgroep erg gemotiveerd en is men kritisch zowel op anderen als op zichzelf.
B-junioren zijn al in staat om het spel kritisch te analyseren. Opvallend is ook de neiging om afspraken
te verwaarlozen. Van de andere kant kunnen deze spelers best wel goed op hun
verantwoordelijkheidsgevoel aangesproken worden. Eigen normen kunnen wel eens in conflict komen
met het groepsgevoel.
Het winnen van wedstrijden was voor deze spelers al belangrijk toen ze in de C-jeugd speelden, maar
nu krijgt dit ook echte waarde toegekend. De manier waarop een wedstrijd gewonnen wordt, kan nu
objectiever beoordeeld worden en eigen prestatie en teamprestatie kunnen redelijk worden ingeschat.
Als de spelers de vorige fase redelijk hebben doorlopen, kunnen ze ook zelf aangeven wat er globaal
wel en niet functioneerde. Je staat soms versteld van het scherpe analysevermogen van sommige
spelers. De directe wedstrijd (de vorige of de aankomende) wordt nu ook het referentiekader van
waaruit geput wordt voor de trainingsinhoud.
Specifieke kwaliteiten van spelers worden bij de B gebruikt voor het team. De B-trainer-coach merkt
hoe belangrijk het is voor een speler dat hij weet met welke gedachte de ploeg speelt, en dat iedereen
met dezelfde grondgedachte speelt. Dan pas zijn allerlei keuzes te maken en kunnen spelers de
betekenissen realiseren en samenwerken. Het begrijpen van elkaar, het elkaar aanvoelen in een
spelsituatie worden zo veel eenvoudiger te begrijpen. Het begint bij een paar simpele afspraken en kan
heel ver doorgevoerd worden. Als eenmaal de groeispurt achter de rug is, kan de belastbaarheid (kracht
en uithoudingsvermogen) verhoogd worden. Zeker bij amateurclubs met een geringe
trainingsfrequentie zullen deze onderdelen door vormen met bal verbeterd moeten worden. Zeker bij de
tweedejaars B-junioren zie je meestal een duidelijke verbetering van de algehele lichaamscoördinatie.
Anderzijds moet een B-trainer-coach nog oog hebben voor de verschillen, die er nog kunnen zijn
tussen de eerste- en tweedejaars B-junioren. Hij zal op zoek moeten gaan naar mogelijkheden om te
differentiëren om op de verschillen tussen biologische en kalenderleeftijd.
Profiel van een B-junioren trainer-coach.
Een goede B-junioren trainer-coach is op de eerste plaats heel eerlijk en consequent. Daarnaast
beschikt hij zelf over kennis en inzicht in de basisprincipes van het spelconcept. Juist bij B-junioren
spelers kan het tactisch vermogen met sprongen vooruit gaan. Hij reserveert voldoende tijd voor
persoonlijke gesprekken en houdt daarbij rekening met de emotionele uitingen, die bij deze
leeftijdsgroep passen.
Ook is hij nog jong genoeg van geest om zich te kunnen verplaatsen in de belevingswereld van deze
spelers, die overigens voortdurend verandert.
Daar ook buiten het voetballen aansprekende activiteiten te organiseren verstevigt hij de binding van de
spelers met de club.
Ook is deze B-trainer-coach in staat om de voetbalproblemen uit de wedstrijd te vertalen in geschikte
oefenstof, waarbij hij voortdurend rekening houdt met de grote verschillen in belasting en ontwikkeling
binnen zijn spelersgroep.


Tips voor de B-junioren trainer-coach

_ Heel belangrijk : maak goede afspraken over het gedrag tijdens trainingen en wedstrijden
(verantwoordelijk zijn voor het materiaal), op weg naar een wedstrijd of in de kleedkamer (wie ruimt er
op?)
_ Wees vooral eerlijk. Daar zijn jeugdspelers in deze leeftijd extra gevoelig voor. Behandel elke speler
even consequent. Geen uitzonderingen maken voor bepaalde spelers!
_ Laat de spelers meedenken over de speelwijze. Doe een beroep op hun eigen verantwoordelijkheid.
_ Geef zelf het goede voorbeeld en durf als dat nodig is ook jezelf als trainer-coach eens ter discussie te
stellen wanneer je fouten hebt gemaakt (bijvoorbeeld een verkeerde opstelling).
_ Zorg voor een goede en veilige prestatiesfeer. Accepteer geen vedetteneigingen en neem soms een speler
in bescherming.
_ Voer tijdens de trainingen, zeker voor de tweedejaars B-junioren, de weerstand, het tempo en de keuze
mogelijkheden op.
_ B-junioren kunnen al heel wat tactische grondbeginselen aan. Linie- en teamtactiek kunnen vrij
gedetailleerd aan de orde komen. Dat vereist natuurlijk wel voldoende kennis van de B-trainer-coach
met betrekking tot de basisprincipes en de taken per positie. Ook hier geldt weer: laat B-junioren
meedenken over de oplossingen voor de voetbalproblemen.
_ Bij B-junioren komen emotionele uitingen nogal eens voor. De B-trainer-coach ontkomt daarom niet aan
het voeren van veel "persoonlijke" gesprekken. Ze kunnen voor houvast en rust zorgen.
_ Creëer ruimte in de training voor individuele training (training voor het individu in een groep). Dit
versterkt en bevestigt de persoonlijkheid van de speler. Vooral bij hen die moeite hebben met de
emotionele veranderingen.
_ Zorg voor een goed begeleidingstearn, zodat problemen tijdig gesignaleerd kunnen worden.
Specifiek probleem bij B-junioren.
Bij de leeftijdscategorie van de B- jeugd is de kans groot dat spelers gaan afhaken. Deskundig kader bij de
groep is een eerste vereiste. Daarnaast moet het clubbeleid ontwikkeld worden dat als doel heeft de spelers
aan de club te binden. Laat de spelers zelf en eventueel hun ouders meedenken over dat beleid!
_ Spreek binnen de club af hoe er met de veranderde mentaliteit, die B-junioren zeker tot uiting laten
komen, wordt omgegaan. Schep duidelijkheid door concrete afspraken en wees consequent in de
naleving ervan.
_ De verschillen tussen een eerstejaars en tweedejaars B-speler kunnen zeker in het begin van het seizoen
heel groot zijn. Daardoor heeft de begeleiding van het team het meestal druk met begeleiden, corrigeren,
belonen en ondersteunen van spelers. Vooral omdat in deze leeftijd de overgang plaats vindt naar
volwassenheid. Door deze veranderingen kan een speler "uit vorm raken". Eigen identiteit (wie ben je,
wat kan je?) moet in die fase benadrukt worden.
_ De speler wil zo graag volwassen reageren, maar kan dat (nog) niet. Uitleg, voorbeeld, motivatie zijn nu
noodzakelijk. Zoek niet voortdurend de confrontatie op.
_ Omdat de groep bestaat uit "kinderen" en "volwassenen" moet ook tactisch verschillend gecoacht
worden. Weerstandstraining als voorbereiding op kracht en hersteltraining moet gedifferentieerd
gegeven worden in verband met het verschil in fysieke ontwikkeling. Belasting, belastbaarheid levert
ook hier een zeer verschillend beeld op. De één maakt vroegtijdig de stap naar de A-jeugd, de ander
krijgt extra rust voorgeschreven.

Motivatie
_ elke puber streeft naar een vorm van zelfstandigheid, waarbij de belangen van het elftal haaks staan op
  de persoonlijke denkbeelden ;
_ binnen de trainingen dient het streven naar zelfstandigheid ingepast te worden binnen het functioneren
  in een groep ;
_ streef zoveel mogelijk naar een positieve benadering, zowel op voetbalgebied als daarbuiten.
  Algemeen :
_ leg voortdurend tijdens de training de relatie met de wedstrijd ;
_ manipuleer met weerstanden ;
_ werk doelbewust met formaties tijdens de trainingsvormen ;
_ door de grote fysieke verschillen moet bewaakt worden dat de partijen 'gelijk' zijn ;
  De zogenaamde 'kijktechniek' verdient speciale aandacht:
_ kijken voordat je de bal krijgt ;
_ zo staan/lopen dat je kunt kijken ;
_ vaak is kijken naar de bal verboden ;
_ kijken doe je om 'iets af te spreken'.
  In de belangrijke positiespelen kunnen B-junioren al met belangrijke details geconfronteerd worden, zeker op een
  wat hoger niveau :
_ streef door loopacties naar de vier afspeelmogelijkheden
_ de medespeler dichtbij moet je wel eens overslaan
_ leer te spelen tegen de loop richting van de tegenstander in
_ speciale aandacht voor de driehoeken op het veld
_ nooit in één lijn met je medespeler staan
_ altijd de bal in de beweging aan- en meenemen
_ verplicht de spelers eens om de bal aan te nemen en dan direct te spelen (het principe van '2x raken
verplicht').

Spelconcept
Bij de B-jeugd verdient het 1-4-3-3 concept de voorkeur.
De B-jeugd is de leeftijdscategorie waarin al belangrijke tactische principes aangeleerd kunnen worden
_ Bij balverlies speelruimte meteen verkleinen.
_ Vasthouden aan afgesproken organisatie.
_ Voorkom een dieptepass.
_ Druk uitoefenen op de balbezittende speler.
_ Afspeelmogelijkheden afschermen.
_ Basistaken vormen het uitgangspunt.
_ Altijd de oplossing zoeken die het beste is voor je team en niet op de eerste plaats voor jezelf.
_ Verdedigend geldt: zo opgesteld staan dat je bal en tegenstander kunt zien.
_ Moment van vastzetten herkennen, op- en doorsluiten.
_ Leer snel te anticiperen: in voetbal ben je snel of langzaam, maar op tijd of te laat.
_ Bij balbezit het speelveld zo groot mogelijk maken (diepte en breedte).
_ Het doel van het opbouwen is het creëren van kansen.
_ Geen risico in de opbouw op eigen helft.
_ Zorg voor: open lijnen, voldoende steunspelers, het inschakelen van de derde man.
_ Probeer bij balbezit te streven naar een man- meer situatie.
_ Nooit met je rug naar je medespelers staan, dus ingedraaid staan.
_ Diep gaat voor breed, breed gaat voor terug.
_ Voorkom overtredingen: betekent balverlies.
Concrete aandachtspunten bij de wedstrijd.
Wijs de spelers tijdens de wedstrijdbespreking op de basiseisen die aan alle spelers inclusief de
wisselspelers gesteld moet worden t.w:
1. Positieve instelling dus benadering van elkaar.
2. Inzet moet 100% zijn.
3. Organisatie.
4 Discipline.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu