L.R. Voetbal Academie

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

A junioren

DE TRAINER > Kenmerken

De kenmerken van A-junioren.

Basistaken
De A-junioren kunnen het voetbal vaak al op een volwassen manier spelen. Meestal is de favoriete positie
bekend. Er kunnen afspraken gemaakt worden over de teamorganisatie.
A-junioren zijn rijp om zich te concentreren op de basistaken, die bij een positie horen. Je kunt ingaan op
zaken als team- en individuele tactiek. In verband met de inzetbaarheid bij en de overgang naar de senioren
is het verstandig om bij het kiezen van het concept te overleggen met de hoofdtrainer, tenzij de
jeugdafdeling bewust voor een bepaald systeem kiest dat past bij de opleidingsdoelen. Die overgang naar de
senioren is een heel belangrijk moment of een speler ook op langer termijn voor het voetbal kiest. Elke club
doet er verstandig aan om een duidelijk beleid op dit gebied te formuleren. Hoe laten we A-junioren alvast
wennen aan het seniorenvoetbal?
Groeispurt.
A-junioren hebben meestal de groeispurt achter de rug. Dat merk je heel goed aan de coördinatie en
mobiliteit. De loopstijl oogt veel volwassener dan die van een B-junior en hij wordt sneller. Toch is ook bij
de A-junioren zeker merkbaar dat ze bewegingervaring hebben opgedaan toen ze nog spelende kinderen
waren. Het gebrek aan een straatvoetbal verleden speelt veel huidige jeugdspelers in die leeftijd parten. Het
is daarom aan te raden om serieus aandacht te besteden aan een grondige warming-up met aandacht voor
coördinatie, kracht en lenigheid, waarbij een goede trainer rekening houdt met de individuele verschillen in
deze leeftijdscategorie.
Krachttraining.
De balbehandeling is verfijnder en het lichaam is veel meer in evenwicht dan de B-junior. Daardoor zie je de
technische kwaliteiten van een A-junior vaak met sprongen vooruit gaan. Dat geldt ook voor de
eerdergenoemde kracht en specifieke krachttraining is nu verantwoord. Als je een paar uur per week met de
A-groep traint, kies je natuurlijk ook bij de krachttraining voor vormen van conditietraining aandacht krijgen
volgens de intervalmethode met bal. Uiteraard blijft een hoge belasting wel afhankelijk van de individuele
conditie en die kan door onder andere een verkeerd leefpatroon tegenwoordig ook bij A-junioren al
tegenvallen.
Teambelang.
Hoewel de trainer vooral de opleidingsdoelen in de gaten moet houden, is voor de A-junior winnen heel
belangrijk. Daarom kan hij aangesproken worden over zijn bijdrage aan het wedstrijdresultaat. De A-junior
kan dus leren dat hij zich ondergeschikt moet maken aan het teambelang. Het gaat om het samenwerken en
presteren als team. Van de anderen kant is de aandacht voor het individu binnen het team een belangrijke
opdracht voor de trainer van deze leeftijdsgroep. Zowel tijdens de training als de wedstrijd zal rekening
gehouden moeten worden met de vaak grote verschillen in motivatie. Die zijn ook streekgebonden. Stad-,
dorp- en clubcultuur bepalen naast de leeftijdstyperende kenmerken de gedragingen en 'voetbalhouding'
tijdens trainingen en wedstrijden. Juist in deze categorie merk je ook heel goed of de spelers al een serieuze
voetbalopleiding achter de rug hebben: ze weten dan op welke basistaken in en buiten het veld ze
aanspreekbaar dienen te zijn.
Pikorde.
De A-junior is heel gevoelig voor zijn plaats in het team: de pikorde! Het is een maatschappelijke trend dat
jongeren in de in de leeftijd van 16 tot 18 jaar snel geneigd zijn om af te haken als ze met tegenslagen of
kritiek geconfronteerd worden. Ook hebben ze een speciale antenne als ze denken dat een trainer niet eerlijk
handelt. Het is daarom van belang sociale en pedagogische oplossingen te zoeken bij voorkomende
conflictsituaties. Veel A-junioren zijn bij conflicten minder aanspreekbaar en kiezen, bang voor
gezichtsverlies, snel voor rigoureuze stappen als ze vinden dat ze ten onrechte geen gelijk krijgen. Ze hebben
behoefte aan duidelijkheid, vanzelfsprekende, maar nooit geforceerde discipline en eerlijkheid.


Uitganspunten voor de keuze van de oefenstof.

Bij de keuze van de oefenstof spelen de eerder geformuleerde kenmerken van deze leeftijdsgroep een rol.
Veel wedstrijdelementen dus! Daarnaast is het resultaat van het lezen van de wedstrijd een belangrijk
vertrekpunt evenals het gekozen spelconcept en zeker bij de A-jeugd de sfeer in het team. In de winter
haken A-junioren op een wat lager niveau sneller af, omdat ze zich ergeren aan de omstandigheden. Dat
vereist van de trainer creativiteit in het vinden van de aangepaste oefenvormen in zo'n periode. En ook
een A-trainer-coach redt het niet zonder Fingerspitzengefuhl : aanvoelen wat de groep tijdens een
bepaalde training wel of niet aankan. Dat varieert per training door de golfbeweging in motivatie.
Enkele algemene aandachtspunten.
_ Uitgangspunt : zoveel mogelijk met de bal.
_ Staat de gekozen oefenstof garant voor spelplezier?
_ Welke elementen van het spelsysteem/concept train ik?
_ Is de spelbedoeling/benadering in de oefenstof verwerkt?
_ Waarborg ik de individuele progressie in de teamtraining door organisatie/oefenstof en individuele
begeleiding en coaching?
_ Werk ik aan het niveau van de speler (eigen vaardigheid, tactiek, mentaal, hoge concentratie)?
_ ben ik als coach flexibel genoeg?
Spelconcept.
Aandachtspunten:
_ Streven naar een optimale veldbezetting.
_ Hogere eisen aan technische uitvoering, uitgaande van het individu.
_ Spelen op de helft van de tegenstander.
_ Verdedigen begint voorin.
_ Vooruit verdedigen: waar en wanneer druk uitoefenen?
_ Hoge balcirculatie, wijze van inspelen.
_ Spelen om te winnen.
_ Zo diep mogelijk inspelen.
_ Zoeken naar de derde man.
_ Aanvallend creatief durven te zijn bij 1: 1 situaties.
_ Streven naar een man- meer situatie in de opbouw.
_ Leren te reageren op systeem van de tegenstander.
_ Coaching die past bij uitgangspunten van het concept.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu